Mobil kommunikáció

Mobil adatátviteli tendenciák VII. rész.

Mit tud az EDGE?

Három olyan rendszert mutattunk be sorozatunk elôzô részében, melyek jó eséllyel kopogtatnak a mobil szolgáltatóknál, mielôtt még beköszönt a harmadik generációs hálózatok korszaka. A HSCSD és a GPRS már sokak számára ismerôs, a hazai szolgáltatók is komoly lépéseket tesznek bevezetésük érdekében. Kevéssé ismerôs viszont az EDGE rendszer, több olvasó is érdeklôdött arról, hogy viszonyul az EDGE a meglévô GSM hálózathoz, mekkora költségeket jelenthet a bevezetése és milyen típusú adatátvitelt fog támogatni. A következôkben ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk.
Kezdjük hát az alapoktól. A GSM hálózatban -de persze az összes többi digitális hálózatban is -a hálózaton átviendô információ már a mobil készülékben digitális jelekké alakul, s ezt a bináris jelsorozatot kell továbbítanunk a bázisállomás felé. A GSM rendszerben ehhez adott frekvenciakiosztásban rádiócsatornák állnak rendelkezésre, s az egyes csatornákon belül idôosztásban több mobilkapcsolat jelei utaznak, szigorúan meghatározott struktúrában. Ahhoz azonban, hogy a rádiócsatornán keresztül információt tudjunk átvinni, valamilyen modulációt kell alkalmazni. A GSM rendszer a GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) modulációt használja, melynek lényege, hogy a vivôjel frekvenciájának változatlanul hagyása mellett annak fázisát változtatja meg. A modulációs algoritmus egyszerû: ha a továbbítandó bit éppen "1", akkor a szinuszjel fázisát 90 fokkal késlelteti, ha "0" a továbbítandó jel, akkor a szinuszjel fázisát 90 fokkal elôre viszi. A jel fázisa tehát állandóan változik, s minden fázisváltozás egyetlen bit átvitelét jelenti. Ebben a modulációban tehát egy változás -vagy másként egy szimbólum -egy bit átvitelét jelenti.

A GSM és az EDGE rendszer
modulációs felépítésbeli különbsége


Az EDGE rendszer lényege, hogy -megôrizve a GSM rádiócsatornák alapvetô tulajdonságait -olyan modulációt használ, mely egy szimbólum idôtartama alatt több információt visz át, mint egy bit. A 8-PSK (8 Phase Shift Keying -8 fázisú jelkódolás) moduláció lényege, hogy nem a szinuszjel fázisának a változása, hanem a fázis szöge lesz az információhordozó. A szinuszjel fáziseltolásait egy kör kerületén ábrázolva, 8 pontot jelölünk ki (ettôl 8 fázisú a jelkódolás), melyek 45 foknyira vannak egymástól. Rendeljünk most minden egyes fázisértékhez egy három bites jelkombinációt (lásd az ábrát). Ezzel a modulációval a szinuszjel fázisa három bitnyi információt hordoz, szemben a GMSK modulációval, ahol a fázis +90 vagy -90 foknyi változása az elôzô fázishoz képest jelenti az egyetlen bitnyi információt. Ha tehát a GSM-nél használt szimbólumsebességgel, de 8-PSK-val moduláljuk a csatornát, akkor egyetlen szimbólum idôtartama alatt éppen háromszor annyi bitet viszünk át, mint a GMSK modulációval. A csatornánkénti elvi bitsebesség ezzel 22,8 kbit/s helyett 68,4 kbit/s-ra (egész pontosan 69,2 kbit/s-re) növelhetô.
Ez tehát az EDGE alapgondolata. A megvalósítás természetesen azt jelenti, hogy a GSM hálózatban a rádióinterfészeket meg kell változtatni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a szolgáltató az összes bázisállomás minden adó-vevôjét kicseréli erre az új modulációjú adó-vevôre, hiszen ezzel azonnal elvesztené az elôfizetôit. Ehelyett úgy kell átalakítani a hálózatot, hogy a bázisállomások nagy részére felkerülnek a 8-PSK adóvevôk is, de természetesen a hálózat továbbra is kezelni tudja a "hagyományos" GSM modulációt. Akinek a készüléke EDGE modulációval dolgozik, az így részesül a nagyobb sebesség lehetôségébôl, de aki GSM készüléket használ, az a megszokott szolgáltatásban részesül. A sebesség növelésének persze a bázisállomás és a vezérlôje közötti átviteli kapacitás is gátat szabhat. Mivel egy csatornához maximum 64 kbit/s-os kapacitás szokott tartozni, ez némileg limitálja a lehetôségeket, a 69,2 kbit/s-ot nem tudjuk teljesen kihasználni.
Az eltérô rádióinterfész persze felvet egy másik kérdést is: a rádióhálózat tervezési különbségeit. Igaz ugyan, hogy az EDGE ugyanazt a frekvenciatartományt használja, mint a GSM, azonban az eltérô moduláció miatt mégis meg kell vizsgálni a kérdést. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a rádióhálózat tervezési alapelveit nem kell emiatt megváltoztatni, ellenben az eltérô moduláció érdekes hatással van a lefedettségre. A GSM esetében azt a területet tekinthetjük lefedettnek, ahol a 13 kbit/s-os digitális átvitel mûködik, hiszen ha a rosszabb terjedési körülmények között az átvitel sebessége tovább lassul, akkor a beszéd szétesik. Az adatátviteli szolgáltatásoknál azonban más a helyzet. Az EDGE esetében ugyanis a cella távolabbi pontjain a sebesség ugyan visszaesik, de a kapcsolatot nem kell megszakítani, az egy lassúbb ütemben folytatódhat. A teszteredmények azt mutatják, hogy a GSM cellák által lefedett terület 95 százalékán a felkapcsolódó felhasználók 30 százalékánál a bitsebesség jobb, mint 45 kbit/s-os, s az átlag is 30 kbit/s felett van ezen a területen.
Az EDGE rendszerrel bôvített hálózatban tehát tipikusan kétféle adó-vevô van egy cellában: a hagyományos GSM és az EDGE rendszer berendezései. Ettôl azonban még csak áramkörkapcsolt adatátvitelt lehet használni a hálózatban, ami sok esetben feleslegesen költséges megoldás. Nincs akadálya viszont, hogy a szolgáltató az EDGE mellé a GPRS-t is megvalósítsa a hálózatban. Ekkor viszont az EDGE sebességével is lehet csomagkapcsolt átviteli kapcsolatot létesíteni az EGPRS segítségével. A hálózat üzemeltetôjének persze egy elég összetett csatorna-menedzselô rendszert kell bevezetnie, hiszen ezzel a lehetôségek kombinációja megnô.
Mint a fentiekbôl látható, a két technológia együttes alkalmazása igen széles lehetôségeket biztosít a szolgáltatónak, miközben a beépített eszközök egy része (pl. a GPRS egyes elemei) a harmadik generációs hálózatban is használható lesz. Az egy-két éven belül realitássá váló EDGE tehát ezek miatt az elônyök miatt lehet vonzó a viszonylag magas beruházási költség ellenére is.

(bartolits)


HSCSD kísérlet a Westelnél

Útban a GPRS felé

Amíg bevezetésre éretté válik a sokat ígérô GPRS mobilkommunikációs szabvány, átmeneti megoldáson dolgozik a Westel Mobil Távközlési Rt. Az elmúlt napokban sikeresen fejezték be a cégnél azokat a teszteket, amelyek az úgynevezett HSCSD adatátviteli megoldás bevezetését teszik majd lehetôvé. A HSCSD áramkörkapcsolt emelt sebességû mobil-adatátviteli megoldás, amely több idôrés egyidejû összefogásával akár 4x9,6 kilobit/másodperces sebességet is el tud érni. A megoldás világszerte átmenet a csomagkapcsolt (GPRS) mobil-adatátviteli módhoz.
A Westel az igazán korszerû és sok tekintetben forradalmi megoldásnak a csomagkapcsolt adatátviteli rendszer (GPRS) bevezetését tekinti, ám annak megjelenéséig hálózatának egy részén elérhetôvé teszi a HSCSD átviteli módot is. A GPRS -amellyel 115-170 kilobit/másodperces sebesség is elérhetô -várhatóan az év végén léphet üzembe, amint a rendszerszállítók elkészülnek a végleges megoldásokkal.
A GPRS bevezetésén régóta dolgoznak a Westel szakemberei, jelenleg a Motorola és az Ericsson berendezéseivel tesztelik. Az elsô sikeres GPRS-hívásról ez év februárjában -elsôként a hazai mobilszolgáltatók közül -a Westel számolhatott be, az Info 2000 kiállításon pedig a rendszert a Motorolával közösen a nagyközönségnek is bemutatták. Két notebook segítségével a teszt azt mutatta be, hogy a GPRS jelentôsen lerövidíti a feljelentkezési idôt. A bemutatóhoz külsôre hasonló Motorola Timeport telefonokat használtak, ám míg az egyik "hagyományos" GSM vonalkapcsolt, a másik GPRS-adatátvitellel mûködött.
Szintén az Info kiállításon mutatta be a Westel Rt., hogy ugyanazt az mp3-as formátumban tárolt zenét hagyományos vonalkapcsolt és GPRS-alapon is le lehet tölteni az internetrôl. A 2-3 percig tartó mûvelet során 20 százalék elônyt ér el a GPRS-es mobil, amit a látogatók a letöltött zene lejátszásával érzékelhettek. A 10 másodperces számnak már vége is, mire a hagyományos letöltés befejezôdik.
A Westel, a Motorola és a Roxy együttmûködésének köszönhetôen a rádió hallgatása közben a Westel WAP-oldalairól elindulva lekérhetôk az aktuális mûsorban elhangzó számok címe és elôadóik listája, de megtekinthetô az elôzô, illetve a következô negyedóra mûsora is. Mindez jól demonstrálja a WAP alkalmasságát a gyors és aktuális tartalomszolgáltatásra.
Az SMS Bróker, amely a Westel elsô tipikus m-commerce alkalmazása, Magyarországon az elsô és Európában is az elsôk között van. Az SMS Bróker kísérleti futását is bemutatták az Info kiállításon.
Egy további újdonság, a limitfigyelô, árfolyamfigyelô rendszer a mobiltelefon segítségével szöveges üzenet formában figyelmezteti a felhasználót, hogy az adott részvény ára elérte (a felhasználó által elôre meghatározott) szintet, amelyen vásárolni vagy eladni akart. A megbízáskezelô rendszer fogadja a felhasználó által visszaküldött rövid szöveges üzenetet, azaz végrehajtja a vásárlási vagy eladási megbízását. A felhasználó biztonságát jelszó védi. Ez a szolgáltatás már megrendelhetô a Westelnél és együttmûködô partnereinél.


HSCSD szolgáltatás a Pannon GSMnél

Felgyorsított adatátvitel

Már nemcsak tesztelik, hanem kereskedelmi szolgáltatásként is elérhetô a Pannon GSM hálózatában a nagy sebességû vonalkapcsolt adatátviteli szolgáltatás. A High Speed Circuit Switched Data rövidítés azt takarja, hogy a mobilkészülék számára lehetôvé válik négy idôrés, azaz forgalmi csatorna összefogása. Mivel a Pannon GSM hálózatában a maximális sebesség már korábban 14,4k-ra növekedett 9,6k-ról, így a négy csatorna révén elméletileg 57,6k sebességet is el lehet érni, amennyiben a négy csatorna összefogásához szükséges szabad kapacitások rendelkezésre állnak az adott cellában.
A négy csatornát a felhasználók saját igényük szerint megoszthatják adatküldés és adatfogadás céljára. A HSCSD technológia igénybevétele csupán lehetôség, mindig attól függ megvalósulása, hogy az éppen használt hálózati cellában a négy csatorna összefogása lehetséges-e. Vagyis csúcsforgalomban, szûkös csatornaszám mellett nem lehetséges a maximális sebesség kihasználása. A szolgáltatást a Pannon GSM az ország teljes területén lehetôvé teszi hálózatában, természetesen ehhez úgy a küldô, mint a fogadó félnek HSCSD képes készülékkel kell rendelkeznie.

Nokia készülék kell hozzá
A magyar piacon jelenleg egy ilyen készülék kapható, ez pedig a Nokia CardPhone 2.0-ás típus. Ez a kétsávos készülék tulajdonképpen nem a megszokott mobiltelefon, hanem egy, a hordozható számítógépekbe csatlakoztatható PCMCIA kártya. Ennek révén nincs szükség külön kábeles vagy infrás összeköttetésre a laptop és a mobiltelefon között, hanem csak bedugjuk a kártyát a laptop PC-kártya fogadóhelyére, és már száguldhatunk is mondjuk az interneten, az ISDN sebességét megközelítô gyorsasággal.
A CardPhone kártya jelen verziója három csatorna összefogására képes, így a sebesség egyelôre csak 43,2k lehet maximum. A mobiltelefonok szokásos funkcióit a számítógépre telepítendô vezérlôszoftverekkel lehet állítani. A készülékhez kapható fülhallgató készlet is, amivel a CardPhone hagyományos mobiltelefonként is használható. A Nokia a harmadik negyedévben dobja a magyar piacra a 6210-es kétnormás mobiltelefont, amely már teljes mértékben képes lesz kihasználni a HSCSD szolgáltatás lehetôségeit.
A Pannon GSM-nél a szolgáltatás PannonSztráda névre hallgat, és a PannonData szolgáltatás elôfizetôi külön havi díj nélkül is választhatják a gyorsabb adatátvitelt adó szolgáltatásmódot -értelemszerûen, egy arra alkalmas készüléket célszerû hozzá beszerezni.
A PannonSztráda szolgáltatás másik érdekessége, hogy a megnövelt adatátviteli sebességû szolgáltatás díjszabása nem terheli meg a szokásosnál jobban a felhasználó pénztárcáját. A percdíj erre a szolgáltatásra ugyanis a normál adathívás percdíjával egyezik meg, tehát a nagyobb sebesség nem jár költségnövekedéssel, sôt, adott nagyságú adatállományt rövidebb idô alatt lehet célba juttatni, így végsô soron költségtakarékosabb is az elôfizetôk számára. A szolgáltatást a Pannon GSM az Info 2000 kiállítás óta nyújtja elôfizetôinek.


Új fázisba lépett a hazai Vodafone

A multiháttér versenyelônyt ad

Ma Magyarországon -bár ez nem kapott nagy nyilvánosságot -a Vodafone rendelkezik a legnagyobb hálózati lefedettséggel. Ennek oka, hogy mind a két hazai GSM szolgáltatóval roamingszerzôdést kötött, ami azzal jár, hogy a két cég hálózatának gyengébb pontjain a Vodafone-készülékek a másik rendszerét veszik igénybe, mindig jó vételt biztosítva ezzel tulajdonosuknak. Ez persze nem jelenti azt, hogy az 1800-as szolgáltató ne építené ki gyors ütemben saját hálózatát. Mint Németh Attila kereskedelmi igazgatótól megtudtuk, 2000-en dolgoznak a rendszer telepítésén, így minden bizonnyal világrekordnak számító gyorsasággal kiépül majd az 1800 megahertzen üzemelô mobiltávközlési rendszer Magyarországon.

A hazai Vodafone vállalatnak a felépítési folyamata napjainkban új fázisába lép. Eddig a cégindítás minél gyorsabb és zökkenômentesebb lebonyolítása volt a cél, most a hosszabb távú mûködés megalapozása került elétérbe. Ennek része, hogy -az anyacég tanácsadóinak további munkája mellett -a vállalat meghatározó vezetô posztjaira helyi piacismerettel rendelkezô, magyar szakembereket keresnek. A cég értékesítési stratégiája ennek megfelelôen ötvözi majd a világszinten 50 millió elôfizetôvel rendelkezô, a föld négy legnagyobb cégcsoportja közt számon tartott anyavállalat szakmai tapasztalatait és a helyi szakemberek tudását.
Az értékesítésben két csatornán, direkt és indirekt módszerek alkalmazásával folytatja hazai piaci betörését a Vodafone. Az elôbbi körbe saját bolthálózata (a Campona, a Mammut, a West End City Center és a Duna Plaza üzletházakban létesített üzletek), illetve az üzleti felhasználókat megcélzó értékesítési hálózat tartozik. Mindkét területen az ügyfél igényeihez igazított megoldásokat kívánnak adni. A kiskereskedelmi szemlélet már a magán-elôfizetôket kiszolgáló kiskereskedelmi boltok stílusára sem lesz jellemzô: itt is a konzultatív, az ügyfél igényeinek felmérésén, megértésén alapuló, ahhoz szabott megoldást nyújtó eladói magatartást kívánnak meghonosítani. Fokozottan igaz ez az üzleti partnerek esetében. A cég indirekt értékesítési hálózatában megtalálhatók az úgynevezett retailerek (pl. Cora, Auchan), a disztribútorok (Magyar Posta, Foto Porst-hálózat), illetve a dealerek (a Hellotel, az Abanet, a Novafon, a Signum és a Phonehouse vállalkozások). A jelenleg 300 fölötti számú eladóhelyek hatékonyságát felülvizsgálják -nem mindegy hol vannak ezek, milyen távol vannak egymástól, a konkurencia üzleteitôl stb. -s ennek alapján racionalizálják a hálózatot. A hangsúly a gyors számszerû bôvülés után a minôségre, az egységes imázsra kerül.
A Vodafone gyakorlatilag befejezte saját értékesítô üzletkötôi rekrutálását -mondta Németh Attila. Jelenleg a munkatársak továbbképzése, feladatkörük végleges meghatározása, illetve követelmény- és ösztönzési rendszerük kilakítása folyik. A vállalatnál úgy látják, árversennyel kevésbé, hozzáadott értékkel, plusz szolgáltatásokkal annál inkább van esélyük növelni piaci részesedésüket. A magánügyfelek mobiltelefon iránti kereslete erôsen növekszik Magyarországon, így ezen a téren lehetôség van az "extenzív" növekedésre. Ami az üzleti vállalkozások piacát igényli, itt számolnak a konkurenciától elhódítható felhasználókkal is: a kis- és középvállalkozások, illetve a nagy ügyfelek számára eltérô -de mindkét esetben egyedi igények kielégítését szolgáló -kínálattal igyekeznek teret nyerni.
A Vodafone számára versenyelônyt jelent, hogy egy nemzetközi multinacionális cégcsoport tagja. Erre jó példa, hogy a cég ügyfelei számára a roamingolás külföldön gyakorlatilag azt jelenti majd, hogy a Vodafone hálózatán belül telefonálhatnak. (Mellesleg a magyar Vodafone-nak már most 19 ország 30 szolgáltatójával van roamingszerzôdése.) A vállalati ügyfeleknek kínált egyedi, személyre szabott csomagok kialakításánál az anyacég nemzetközi tapasztalataira támaszkodhatnak, ami szintén elônyt jelenthet konkurenseikkel szemben. Mindemellett építenek arra is, hogy hasonlóan az Egyesült Államokhoz, Európában és azon belül Magyarországon is teret nyer az a fogyasztói szemlélet, amely minden egyéb szemponttal szemben a telefonálásra fordított idô összköltsége (vagy másként fogalmazva az egy forintért lebeszélhetô idô) alapján dönti el, melyik vállalkozás szolgálatait veszi igénybe.

(ks)


Kódolt lesz az AM-Mikro

Június 8-ai bejelentése szerint ôsztôl kódolt lesz az AM-Mikro adása. A mérések szerint az Antenna Hungária mûsorszóró megoldását körülbelül 140 ezer háztartásban veszik regisztráltan, és majd ugyanennyien regisztrálatlanul, tehát jogosulatlanul.
A szolgáltatás mûsorválasztéka az utóbbi idôben sokat romlott, éppen amiatt, hogy a kódolatlanság miatt nehezen volt mérhetô a tényleges elôfizetôk száma.
A megújuló szolgáltatás AntennaMikro névre hallgat majd, és ugyanazzal a vevôberendezéssel lehet majd venni, azonban a tévékészülék és az AM-Mikro vevô közé egy dekódert kell majd beiktatni. A kódolás lehetôvé teszi a cég számára, hogy igényes mûsorválasztékot nyújtson, és olyan csatornák is szinesítsék az AntennaMikro kínálatát, mint például a Minimax, a CNN, a Eurosport, a Spektrum TV, az MTV Europe és hasonlók, valamint nem tévés szolgáltatások.
A megújuló szolgáltatás árát még nem hozták nyilvánosságra, részben a kábeltévés konkurencia miatt is. Azt mindenesetre megígérték, hogy versenyképes árakat fognak kialakítani, és az elôfizetôknek kedvezô konstrukciót kínálnak a dekóderhez való hozzájutáshoz is. A dekóderek legyártatása egyébként nem lesz olcsó mulatság a cég számára, mert a maszek kódolók miatt magas színvonalú eszközt kellett kifejleszteni és legyártatni.
A jelenleg elôfizetôi szerzôdéssel rendelkezôket a változásokról még ebben a hónapban kiértesítik.


A mobil e-kereskedelem terjedése

A felhasználói bizalom kulcskérdés

Az elektronikus kereskedelem megjelenését általában az Internet elterjedésével hozzuk kapcsolatba. Az Interneten megjelenô alkalmazások közül a reklámtevékenység támogatása kapott a legnagyobb hangsúlyt, de az otthoni PC-rôl intézhetô banki ügyletek is jó táptalajul szolgáltak. A reklámot és a banki ügyleteket összekötni már nem volt túlzottan nagy feladat és ezzel ki is alakultak az elsô Internet áruházak. A mobil kereskedelem az elôbbi alapokra épít, kihasználva a mobil eszközök egyre javuló adatátviteli lehetôségeit. A mobil eszközök skálája nagyon széles. A smart telefonokba beépítenek egy WAP mikrobrowser programot, amire már néhány kereskedelmi forgalomban lévô példát is láthattunk.

Változások elôtt a mobilipar
A másik irány a PDA (Personal Digital Assistant), ami abban különbözik az elôbbi rokonától, hogy a mobil telefon és a számítógép funkciók jobban különválnak. Ezt a különbséget mutatja a PDA komolyabb kezelôi felülete és a megjelenítés módja is. Lehetséges az is, hogy a jövôben egy MP3 lejátszót ötvöznek egy mobil telefonnal. Ennek a lehetôsége csak akkor teremtôdik meg, amikor a mobilok adatátviteli sávszélessége jelentôsen javul. A mobil kereskedelmi megoldások közül elôször az elektronikus levél sikerére lehet számítani. A karakter alapú kereskedelmi forma a jelenlegi SMS kiterjesztésének tekinthetô. A képátvitelre épülô kereskedelem a mobil eszközök világában még 3-4 évet váratni fog magára. A smart telefonok elterjedése 2002-tôl számítható.
A közeljövôben a mobil szolgáltatók nagy változásnak néznek elébe. Specializálódhatnak a portál szolgáltatásra, tartalom aggregálásra, vagy alkalmazásokat is futtathatnak mobil felhasználók számára egy központi telephelyen. A mobil telefonok iránti kereslet és a portálok piaca különbözô üzleti modellek alapján mûködik. Ezért joggal várható, hogy a szolgáltatók a különbözô modellek szerint differenciálódnak, szétválnak a meghatározó hang és adatszolgáltatásra épülô üzletágak. Az elektronikus kereskedelem az adatszolgáltatás segítségével valósítható meg. Ezen a területen szolgáltató mobil cégek tulajdonképpen banki szolgáltatásokat is nyújtanak majd, megszerezve az engedélyt a banki tevékenységhez is. A mobil eszközök alkalmasak lennének egy elektronikus pénztárca szerepének betöltésére.
Az Ericsson például tavaly év végén írt alá egy megállapodást a Visa-val mobil e-commerce megoldás kidolgozására. A technikai megoldások kiterjednek a WAP eszközökre is. A titkosításról a SET protokoll gondoskodik, ami a bankok elektronikus tranzakcióinál már alkalmazott eljárás. Az elsô kísérlet a SET mobil környezetben történô alkalmazására egy Bluetooth-ra kidolgozott szolgáltatás lesz, ami a közeljövôben várható.
A Bluetooth elektronikus pénztárca képes olvasni a smart kártyát, majd az információt egy Bluetooth nyelvet értô mobil telefonra továbbítja. Svédországban egy GSM telefonra szabott virtuális azonosítókártyát vezettek be GiSMo néven. A vásárlónak elsô alkalommal el kell látogatnia a GiSMo web oldalra, ahol meg kell adni a mobil telefonszámát, és kap egy azonosítót és egy jelszót. Amikor az ügyfél vásárol valamit a weben, az azonosító kódok megadása után, a mobil telefonjára egy véletlen szám érkezik SMS formájában. Ezt a számot szintén be kell ütni a web lapon, és ezzel válik elfogadottá a tranzakció. A svéd példa azt mutatja, hogy mobil telefon segítségével hogyan lehet növelni a biztonságot.
A tisztán mobil telefonra épülô elektronikus azonosító eljárásokat sokan még kétkedve fogadják, mivel az alaptechnológia biztonsági szolgáltatásai nem ilyen típusú adatforgalomra voltak tervezve. A megfelelô azonosító és titkosító eljárásokról a gyártók érdekcsoportjai vitát folytatnak.

Elektronikus pénz az éterben
A mobil kereskedelemben ennek ellenére egyre többen látnak fantáziát. Az érdeklôdést a harmadik generációs mobil rendszerek közeledése okozza. Várhatóan a mobil eszközökön bonyolított adatforgalom néhány éven belül megelôzi a vezetékes adatforgalom mennyiségét, ezért az elektronikus pénz várhatóan a mobil készülékeken keresztül fog áramlani egyik kézbôl a másikba. Jellemzô, hogy a mobil eszközök és az Internet lehetôségeit gazdagon kombinálják a szakmában jártas gyártók, szolgáltatók.
A legutóbbi bejelentés a Vivendi és a Vodafone szövetségérôl szól egy Vizzavi nevû Internet portál beindítására. Az úgynevezett multi-access portálnak kapcsolata lesz a mobil eszközökhöz és kommunikációs formákat tud egy oldalon szabadon egymással szinkronizálni. SMS üzenetet küldhetünk egy adott telefonra, ha e-mail, vagy hangüzenet érkezett. Faxot küldhetünk mobil telefonról a portal egyik felhasználójának. A példát lehetne folytatni. Miért is adnak lehetôséget a mobil cégek ilyen "játékokra"? A fô cél az oldalak látogatottságának emelése, a komfort szolgáltatások egy helyre gyûjtésével.
A legtöbb alkalmazás a vásárlást, a célirányos tartalom fogyasztását ösztönzi, ezzel szolgáltatások és termékek kerülnek eladásra a portál gazdájának web oldalán. Egy másik elöljáró példa az Oracle és a Telia szövetsége egy hasonló célú portál kialakítására. Az Internet portál támogatni fogja a WAP és az SMS szolgáltatások sokrétû használatát.
A mobil technológia, mint információ hordozó platform, képes az összes olyan e-commerce megoldás modellezésére, amit a vezetések rendszerek esetében már láthattunk. Egyik gyártó a smart kártyás telefonra esküszik, egy másik lobby a SIM kártyára akar sokfajta programot fejleszteni. A nyilvános kulcsú architektúra, mint egy általánosan elfogadott elektronikus kereskedelmi alapmegoldás szintén kipróbáltatott és bizonyítottan mûködik. Tehát az alapprobléma nem a mobil és a vezetékes rendszerek különbségébôl adódik. A mobil elektronikus pénz elterjedését két tényezô befolyásolja.

Európa megelôzi Amerikát?
Egyrészt ki kell alakulni a felhasználói bizalomnak, másrészt a szabályozói környezetnek kell felnôni a változásokhoz. Az Európa Parlament 2000 májusban fogadta el az e-commerce keretszabály alapjait. A tagállamoknak el kell fogadniuk az elektronikus szerzôdés formát. Az Internet szolgáltatók esetében szabadabban kell értelmezni az információ tárolásával kapcsolatos jogokat, de a területen mûködô jogorvoslati rendszert és az e-kereskedelem ellenôrizhetôségét meg kell valósítani.
Az elektronikus kereskedelem elfogadottságát az Internet ezirányú használatán lehet lemérni. Elemzôk szerint lehetséges, hogy Európa néhány éven belül nagyobb elektronikus pénzforgalmat bonyolít, mint Amerika, azonban most még jelentôs a lemaradásunk. Az Interneten a fizetési kultúra éppen csak kezd áttörést mutatni, mégis már a mobil kereskedelem diadaláról beszélnek a távközlési piackutatók. A tendencia támogatását adja, hogy a mobil pénzáram fellendítését Internet portálokkal, hibrid megoldásokkal is ösztönzik a szolgáltatók. Lehetséges, hogy a mobil adatforgalom felfutása megelôzi a harmadik generációs rendszerek elterjedését.

Csepeli Csaba