Kisszótár

Modem kor kisszótár LV.

GPRS alapfogalmak

Az idei CeBIT egyik kötelezô gyakorlata volt a mobilkészülék gyártók standján a GPRS készülék(ek) bemutatása. Az igyekezet érthetô, hiszen a helyzet megérett a GPRS bevezetésére, ehhez viszont feltétlenül szükség van végberendezésre is. A GPRS-rôl ugyan itthon is sokat hallani mostanában, de nem mindig derül ki a tájékoztatókból, mi is a GPRS valójában. A következôkben ezért tisztázunk újra néhány alapfogalmat.
Csomagkapcsolás: Az adatátvitel egyik lehetséges módja egy sok csomópontból álló hálózat két pontja között. A csomagkapcsolás lényege, hogy a két pont között nem épül fel állandó kapcsolat, mint a vonalkapcsolás esetében, hanem az információ feladója kisméretû csomagokra darabolja fel az átküldendô információt, minden csomagot ellát a címzettet tartalmazó fejléccel, majd a csomagokat útnak indítja. Az egyes csomagok a fejléc alapján jutnak el a címzetthez, nem feltétlenül azonos útvonalon. A módszert a hatvanas években dolgozták ki és csomagkapcsolással mûködik az X. 25 adathálózat, de az Internet hálózat is.
GPRS (General Packet Radio Service ­ általános csomagkapcsolt rádió szolgáltatás): A GPRS lényege, hogy a meglévô hálózatot oly módon egészíti ki a szolgáltató, hogy a megfelelô (GPRS képes) készülék segítségével csomagkapcsolt módon is lehessen adatokat átvinni a beszédcsatornákon. A módszer elônye, hogy az információ továbbításához nem kell elôzetesen felépíteni egy kapcsolatot a küldô és a címzett között, csak el kell indítani a csomagot a hálózatban. Ettôl mondják joggal, hogy a felhasználó úgy érezheti, mindig fent van az Interneten (angolul: always on). A csomag ugyanazt a hálózatot használja, mint a vonalkapcsolt adatátvitel esetében, tehát önmagában a csomagkapcsolástól ­ a reklámok ellenére ­ nem lesz gyorsabb az adatátvitel. A GPRS attól képes nagyobb sebességgel adatokat átvinni, hogy több idôrést is használhat egyszerre. Ez azonban nincs összefüggésben a csomagkapcsolással, erre kiváló példa a HSCSD, mely vonalkapcsolt összeköttetés, mégis képes a sebesség növelésére.
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data ­ nagy sebességû vonalkapcsolt adatátvitel): A HSCSD elveiben megegyezik a hagyományos mobil adatátvitellel, ahol a feladó és a címzett között vonalkapcsolt összeköttetés létesül, azzal a kiegészítéssel, hogy megfelelô forgalmi viszonyok esetén nem egy, hanem maximum négy összeköttetés épül fel párhuzamosan, azaz az átviteli sebesség a hagyományos átvitelnél kb. négyszer gyorsabb lesz. Ennek következtében a HSCSD 43,2 kbit/s-os átviteli sebességre is képes. Ehhez azonban az szükséges, hogy abban a rádiócsatornában, melyben a kapcsolatot létesítjük, legyen négy szabad idôrés a hívás pillanatában.
Idôrések összekapcsolása: A GPRS adatátvitel nagyobb sávszélessége tehát abból adódik, hogy a készülék több szabad idôrést párhuzamosan használ az éppen aktuális adatcsomag elküldéséhez vagy fogadásához. A helyzet azonban a részleteket tekintve összetettebb. A GSM rendszerben egy adott frekvenciájú rádiócsatorna 8 idôrésre oszlik, minden egyes idôrés egy beszédcsatornához tartozik. Ennek megfelelôen egy rádiócsatornán 8 beszélgetés folyhat egy idôben. A GPRS ­ és persze a HSCSD is ­ ezekbôl az idôrésekbôl tud többet összekapcsolni. Ehhez azonban az szükséges, hogy legyenek szabad idôrések a rádiócsatornán. Gyakran elôfordul az is, hogy egy adott területen több rádiócsatorna is rendelkezésre áll, s ekkor ­ pl. három rádiócsatorna esetén ­ 24 idôrés érhetô el a készülékkel. Azonban hiába van mindegyik 8-as csoportban két szabad idôrés, ezt a hat idôrést nem tudja összekapcsolni a rendszer, mert csak az egy rádiócsatornán belüli szabad idôrések összekapcsolhatók.
A GPRS sávszélessége: A GPRS elvileg 8 idôrés összekapcsolását teszi lehetôvé. A rendszerben azonban lehet bizonyos korlátozásokat tenni, sôt a használt készülék is erôsen csökkentheti ezt az elvi maximumot. Ha azonban mind a hálózat, mind a készülék megengedi a 8 idôrés összekapcsolását, akkor is erôsen ingadozhat az adatátvitel sebessége a forgalom függvényében. A GPRS átvitelben ugyanis nincs lefoglalt idôrés. Minden egyes csomag feladásakor akkora sávszélesség áll a rendelkezésre, amennyit a forgalom éppen szabadon hagy. Lehet tehát, hogy az adatátvitel 80 kbit/s-mal indul el, de néhány beszédkapcsolat felépülése miatt csak 20 kbit/s körüli sebességgel tud folytatódni. Szemben tehát a vonalkapcsolt adatátvitellel, ahol a lefoglalt sávszélesség a bontásig rendelkezésre áll (pl. a HSCSD esetén), a GPRS esetében az átviteli sebesség erôsen ingadozhat.
A GPRS készülékek: A most megjelenô GPRS készülékek esetében fontos jellemzô, hogy a készülék melyik irányban hány idôrést használ. A jellemzô az egy idôrés használata a szerver felé, három vagy négy idôrés használata a készülék felé. Ez azt jelenti, hogy a készülékrôl küldött adataink 10 kbit/s körüli sebességgel tudnak eljutni az Internet szolgáltatóig, míg a letöltés 30-45 kbit/s-os sebességgel folyhat. A GPRS készülékek aszerint is különbözôek, hogy egyszerre tudnak-e GSM beszédet és GPRS adatforgalmat kezelni (A osztályú készülék) vagy csak felváltva (B osztályú készülék), illetve csak GPRS-t tudnak kezelni (C osztályú készülék). Jelenleg nincs olyan készülék a piacon, amelyik alkalmas lenne a két forgalom szimultán kezelésére.

GPRS készülék újdonságok

Hamarosan itthon is kapható lesz a szingapúri CommunicAsia kiállításon bemutatott Ericsson R520-as készülék, amely az elsô Bluetoothot tartalmazó háromsávos GPRS-telefon. Az R520-as premierje az elsô lépés a továbbfejlesztett mobilinternetes alkalmazások felé, amelyekre jellemzô úgy a GPRS, mind a nagy sebességû adatátvitel (HSCSD), a Bluetooth vezeték nélküli adatátviteli technológia és a WAP. A beépített Bluetooth-chip segítségével vezetéknélküli kapcsolat létesíthetô a telefon és más mobileszközök (például kihangosító, headset) vagy a telefon és a számítógép között.

dr. Bartolits István