Kisszótár

Modem kor kisszótár LVI.

Az e-kereskedelem alapfogalmai

Az e-kereskedelem, az e-gazdaság és az ehhez a körhöz tartozó fogalmak nap mit nap elhangzanak különbözô fórumokon, beszélgetésekben. Sokszor azonban nem világos, melyik fogalom mit is jelent. A tárgykör újdonsága miatt valóban vannak még definíciós hézagok, bizonytalanságok, de azért sok fogalom már a helyére került. A következôkben ezekkel foglalkozunk.
E-gazdaság (e-economy):
A vállalatok és az egyéni fogyasztók összességének az üzlet megteremtésére, értéktermelésre, értékcserére, tranzakciók lebonyolítására alkalmas, elektronikus információcserén alapuló platformja. Az e-gazdaság egyes részei szoros kapcsolatban vannak a hagyományos gazdasággal, más részei már függetlenek tôle.
E-üzlet (e-business):
Elektronikus hálózaton keresztül folytatott üzleti tevékenység, ami az üzleti kapcsolatokat részben vagy egészében az elektronikus hálózaton keresztül bonyolítja mind a vállalaton belüli, mind a vállalatok közötti illetve a vállalatok és fogyasztók közötti relációban.
E-kereskedelem(e-commerce): Az e-gazdasághoz tartozó tevékenység, melynek keretében a kereskedelmi tranzakciókat részben vagy egészben az elektronikus hálózaton keresztül bonyolítják le.
E-beszerzés (e-procurement): Termékek és szolgáltatások elektronikus hálózaton keresztüli beszerzésére irányuló tevékenység. Az e-procurement egyre jobban terjedô megoldás, mert hatékonyan tudja megoldani az árak és szolgáltatások összehasonlítását különösebb befektetések nélkül.
E-piactér (e-marketplace):
Az e-piactér egy olyan elektronikus bevásárlóközpont, ahol sok szállító legkülönfélébb áruja megtalálható. Az ideális piactér az, mely a rajta keresztül kereskedô összes eladótól és vevôtôl független.
E-tailer:
Olyan kiskereskedô, aki teljes egészében az Interneten keresztül bonyolítja kereskedelmi forgalmát.
Dotkom cégek:
Olyan virtuális vállalatok, melyek csak az Interneten léteznek, teljes belsô és külsô forgalmuk az Interneten keresztül bonyolódik. A dotkom cégek közös jellemzôje, hogy viszonylag kicsi tôkével elindíthatók és mûködtetésük tôkeigénye is csak akkor nô jelentôsen, amikor a cég hatókörének a kiterjesztése megkezdôdik.
Brick and mortar cégek:
A brick and mortar (tégla és habarcs) a fizikailag megfogható épületekre utal és általában azt jelenti, hogy a cégnek hagyományos értelemben vannak épületei, kereskedelmi egységei, legtöbb esetben üzletlánca. Ezzel a kifejezéssel az e-gazdaságtól különböztetik meg a cég hagyományos kereskedelmi tevékenységét. Sok e-kereskedelmet folytató cégnek van "brick and mortar" tevékenysége is, ha egyáltalán nincsen, akkor dotkom céggel állunk szemben.
Business to business, B2B kereskedelem:
Cégek, vállalatok egymás közötti kereskedelme. A B2B (ma már nyilvánvalóan kiirthatatlan rövidítés) a B to B, azaz a business to business helyett áll és teljesen elterjedt a szakirodalomban.
Business to consumer, B2C kereskedelem:
Cégek, vállalatok fogyasztók felé irányuló kereskedelmi tevékenysége. A B2C a B to C, azaz a business to consumer helyett áll. Szintén elterjedt a szakirodalomban.
Business to administration, B2A üzlet:
Az angol nyelv tágabban értelmezi az üzleti tevékenységet, ennek tudható be, hogy a hatóságokkal, államigazgatási szervekkel, felügyeletekkel folytatott adminisztratív ügyintézést is az üzletek körébe sorolják. A B2A a B to A, azaz a business to administration helyett áll és kevésbé használatos, mint a B2B vagy a B2C, de használata egyre jobban terjed.
Consumer to administration, C2A üzlet:
A B2A párja, a consumer to administration helyett áll és ide tartoznak a fogyasztók és a hatóságok, államigazgatási szervek közötti elektronikus ügyintézési formák. Az elektronikus adóbevallás például egy tipikus C2A üzlet.
B2R (back to reality):
A jelenlegi dotkom válságban megfogalmazódott rövidítés, melynek a fô olvasata, hogy ideje felhagyni a virtuális vállalatokkal való kísérletezéssel és visszatérni a hagyományos kereskedelmi módszerekhez. Természetesen a rövidítés inkább a B2B, B2C és a hasonló rövidítések ironizálására jött létre.
Banner:
A weboldalakon, honlapokon elhelyezett, grafikával is ellátott szalaghirdetés. A szalaghirdetéseket olyan honlapokon igyekszenek elhelyezni, melyet az a felhasználói kör keres fel a leggyakrabban, melynek a hirdetés leginkább szól. A bannerre kattintva aztán a hirdetést elhelyezô cég honlapjára érkezik a felhasználó, ahol lehetôsége van az elektronikus tranzakciót lebonyolítani. A banner az elektronikus kereskedelem szükségszerû kísérôjelensége, a felhasználóra bízza ugyanis, hogy él-e a rákattintás lehetôségével vagy sem.
Spam:
Az elektronikus kereskedelem korántsem barátságos kísérôjelensége, magyarul talán kéretlen reklámnak, kéretlen kereskedelmi küldeménynek fordíthatjuk. A spam lényege, hogy a marketinget kissé túlzásba vivô cég hatalmas mennyiségû (akár több millió) e-mail címre küldi ki hirdetését, reklámját anélkül, hogy ezt a címzettek bármilyen formában is kérték volna. A mai levelezô rendszerek erre a durva marketing fogásra a technikai lehetôséget megadják, s ha ez a fajta reklámfogás elterjed, akkor az egész elektronikus levelezés válságba kerülhet.
Opt-out modell:
A spamok elleni védekezés egyik szabályozási formája. Az opt-out modell megengedi, hogy a cégek marketing e-maileket küldjenek tetszôleges számban, ugyanakkor a címzettnek lehetôséget kell adni ezek kitiltására. Ehhez az szükséges, hogy az ilyen funkciójú e-maileket a levelezô rendszer egyértelmûen azonosítani tudja.
Opt-in modell: A sokkal szigorúbb opt-in szabályozási modell megköveteli, hogy a marketing e-mailek csak azokra a címekre küldhetôk, akik tulajdonosai elôzetesen erre engedélyt adtak.
M-commerce (mobile commerce, mobil kereskedelem):
Az elektronikus kereskedelmen belül a mobil kereskedelem egy határozottan növekvô részt képvisel és újdonsága, valamint eltérô sajátosságai miatt ezt külön névvel illetik. Az m-kereskedelem alapvetôen a mobiltelefonok adatátviteli lehetôségeire, Internet elérési képességére alapoz. Lehetôségei óriásiak, a jövôben jelentôs térnyerésére lehet számítani.
T-commerce (television commerce, TV-kereskedelem):
Ez a ritkábban megjelenô rövidítés az interaktív kábeltévé hálózatok megjelenésével kezdett elterjedni és azt a folyamatot jelöli, amikor az interaktív kábeltévé hálózaton keresztül vásárol az elôfizetô. Vélhetôen nem lesz komoly versenytársa a "hagyományos" e- és m-kereskedelemnek.

dr. Bartolits István