Mûsorszórás

 

 

Mobilitás, interaktivitás, csatornaszám növekedés

Földi digitális televízió

Új korszakot nyit az Antenna Hungária a televíziózásban 2001 októberétôl, amikor üzembe helyezi elsô DVB-T adóberendezését és ezzel megkezdi a földi digitális televízió kísérleti adásait. László Géza, az Antenna Hungária elnök-vezérigazgatója az október közepén a Magyar Tudományos Akadémián megtartott sajtótájékoztatón ezt a korszakváltást - teljes joggal - ahhoz hasonlította, mint amikor a színes televízió megjelent hazánkban.
Természetesen a kísérleti adás megindítása még nem azt jelenti, hogy befellegzett az analóg televíziózásnak, hiszen egyelôre a digitális televíziózáshoz nincs meg a fizetôképes kereslet Magyarországon. A DVB-T vételére alkalmas digitális televíziók ára 2500 dollár körül van jelenleg, míg a digitális mûsort analóggá konvertáló set top boxok ára is 250-300 dollár között mozog. (A szakkifejezések magyarázatát jelen számunk Modem Kor Kisszótár rovatában találhatják meg az Olvasók). Nyilván ilyen árak mellett még nem realitás a DVB-T elterjedése. Az Antenna Hungária azonban idôben elô akarja készíteni a digitális sugárzás technikáját, hogy mire 2005 körül komolyan elterjed a szolgáltatás, már készen álljon a széles rétegek kiszolgálására.

Jó vétel mozgás közben
László Géza néhány szóban ismertette, milyen elônyöket kínál a DVB-T technika az eddigi analóg sugárzáshoz képest. Az egyik elôny a mobilitás. A hagyományos analóg technika mellett a mozgó jármûben való televízióvétel csak igen szerény minôségi szinten valósulhatott meg.
A digitális televíziózás azonban - mint ezt egy gyakorlati demonstrációval is igazolta az Antenna Hungária szakembergárdája - teljesen egyenletes, zavartalan, kiváló minôségû vételt biztosít például egy távolsági autóbuszban is. A másik elôny a csatornaszám bôvülése. Mivel egy analóg csatorna sávszélességében akár 4-6 digitális csatorna jele is továbbítható, ezzel megnôhet az országos vételkörzettel rendelkezô társaságok száma az országban. A harmadik elôny pedig a szolgáltatások bôvülése és az interaktivitás megjelenése a televíziózásban. Ezek az elônyök egy elfogadható árszint esetén oda fognak vezetni, hogy a digitális televíziózás fokozatosan felváltja az analóg sugárzást.
A DVB-T bevezetésében néhány európai ország - Nagy-Britannia, Svédország, Spanyolország például - már egészen jól áll, mások még kevéssé élénkek, de a jövô erre mutat. Ezt jelzi az a tény is, hogy a DVB-T szabványokat már 25 európai ország valamint Ausztrália, Brazília, Hong-Kong, India, Kína, Szingapúr, Thaiföld és Új-Zéland is elfogadta.

Hiányzó törvények
Természetesen a DVB-T bevezetésének mikéntje sok dilemmát is felvet. Az elnök-vezérigazgató a következôkben ezeket vette sorra. Az elsô nagy dilemma, hogy mikor és mekkora beruházásra van szükség ennek a technikának a bevezetéséhez. Ezt a beruházónak és a fogyasztónak egyaránt tudnia kellene, ugyanakkor azonban nincsenek jó analógiák ekkora váltás kezelésére. Az UMTS bevezetése lett volna egy viszonylag jó analógia, azonban az ütemezés elcsúsztatása miatt ez az analógia már nem lesz használható.
A következô dilemma, hogyan lehet biztosítani a projekt megvalósítása után a megtérülést, hiszen Magyarország viszonylag kis piacot jelent. Nem egyértelmû még a használható frekvenciasávok összessége sem, hiszen a felelôs nemzetközi szervezet, a WARC (World Adminstration Radio Conference) csak 2005-ös ülésén fogja véglegesíteni a sávokat. Van azonban más szabályozói tevékenység is addig, hiszen a hazai szabályozásnak is lépnie kell a kérdésben. Jelenleg sem a médiatörvény, sem az új hírközlési törvény nem foglalkozik a DVB-T nyomán felmerülô olyan specialitásokkal, mint a multiplex szolgáltató vagy a feltételes hozzáférés.
Ezen kívül az is nyitott kérdés, hogy majd ki vagy kik nyújthatnak ilyen szolgáltatást, bár a jelenlegi helyzetben ez rendezett, mint egy kérdésre válaszolva ezt László Géza kifejtette, erre most egyedül az Antenna Hungária jogosult.
A beruházás nagyságára vonatkozóan László Géza két becslést említett. Ha az Antenna Hungária infrastruktúráját használva valósul meg a szolgáltatás, akkor 10 milliárd forint körüli a beruházási igény, azonban egy teljesen új hálózat kiépítési költsége akár a 60 milliárd forintot is elérheti. Ez a tény is, de a koncessziós kötelezettség is arra sarkallja a céget, hogy már most elkezdjen foglalkozni a DVB-T technológiájával. A kísérleti adás bevezetése tetemes költséget jelent, amivel szemben még nem áll bevétel, azonban az ORTT és az Informatikai Kormánybiztosság által biztosított források nagy segítséget nyújtottak abban, hogy az 500 millió forintos elsô fázis megvalósulhatott.

AZ AH RT-n nem múlik
Kárpáti Rudolf, a Mûsorterjesztési Ágazat vezetôje a részletes tájékoztatás után a gyakorlatban is bemutatta a kísérleti mûsor vételére alkalmas digitális televíziókat illetve az analóg televíziót DVB-T vételre alkalmassá tevô set-top-boxot. Az Antenna Hungária szakemberei pedig az igénybe vehetô interaktív szolgáltatásokból tartottak bemutatót. A látottak alapján úgy tûnik, rajtuk nem fog múlni az új technológia bevezetése. A dilemmák feloldásában azonban sok más piaci résztvevônek is meg kell indulnia ezen az úton, hogy 2005-ben valóban tömegigényként jelentkezzen a digitális televíziózás iránti igény kis hazánkban.

Dr. Bartolits István