Vezetékes távközlés

 

Kommunikáció IP-hálózaton

Olcsóbb és rugalmasabb!

Több elemzô szerint a mobiltelefon minden idôk leggyorsabban terjedô találmánya, ilyen gyorsan és mértékben egyetlen mûszaki újdonság sem került a kísérleti laboratóriumokból a fogyasztók kezébe. A második helyet az internet tartja, alig másfél évtized alatt vált az egyetemek hálózatából világhálózattá. Az internet abból a szempontból is különleges, hogy a hihetetlen léptékû terjedéséhez semmit sem kellett feltalálni, hosszú évek óta minden „készen volt“ már. Amikor a világ elérkezett arra a pontra, ahol az alkalmazása már lényegesen több haszonnal járt, mint amennyibe került, vagyis a számítógépek „népsûrûsége“ elérte az ehhez szükséges mértéket, akkor az elterjedését semmi sem állíthatta már meg.
Az internet sikerének titka mindössze öt betûben rejlik: TCP/IP!
Miért ilyen sikeres az internet? A válasz erre mindössze öt betû: TCP/IP. Ez a két protokoll, a TCP és az IP jelenti az Internet vázát, amelyre minden szolgáltatása épül. A hálózatok világában a protokoll olyan szabályrendszert jelent – és ebben hasonlít is a társasági protokollra – amely leírja, hogyan kommunikálhatnak egymással a számítógépek. A TCP/IP protokoll két dolognak, egyszerûségének és rugalmasságának köszönheti térhódítását. Tervezésekor csak azt „tették bele“ amire feltétlenül szükség volt, és nem rögzítették a fizikai alapját, vagyis azt, hogy milyen hálózaton mûködik. Ezért használható különbözô vezetékes hálózatokon, például a hagyományos telefonhálózaton vagy akár a mobiltelefonok rádióhullámokkal dolgozó hálózatán.
Az internetet alapvetôen adattovábbításra találták ki, és ma is ez a legnagyobb alkalmazási területe. Az adattovábbítás nem túl érzékeny a késleltetésre. Nem okoz gondot, ha az elektronikus levél öt perccel késôbb ér a címzetthez, az adatállomány átküldése tíz perccel tovább tart, vagy a weboldal megjelenésére három percet várni kell. Természetesen, ha valaki már hozzászokott a gyorsabb mûködéshez, ezek is bosszantóak, de nem jelenti azt, hogy a szolgáltatás használhatatlan.
Más a helyzet például a telefonálással. Nem lehet úgy telefonon beszélgetni, hogy a kérdés és a válasz között fél perc, vagy még hosszabb idô telik el. Ahhoz, hogy olyan, a késleltetésre érzékeny kommunikációra is használni tudjuk az internetet, mint a telefonálás, más típusú adatátvitelt is meg kell rajta valósítani, amelyet összefoglalóan garantált minôségû szolgáltatásnak neveznek. Ez az egyik feltétele annak, hogy az internet és a távközlés világa lassan összeolvadjon, ahogy a szakemberek ezt régóta jósolják. A viszonylagos lassúság oka, hogy míg a távközlés a telefon révén közel évszázados múltra visszatekintô iparág, az internet hozzá képest szinte újszülött. A fejlôdést azonban jelzi, hogy a távközlési szolgáltatók egyre több, az internethez kapcsolódó szolgáltatást kínálnak.
A PanTel is kínál az ügyfeleinek saját IP-hálózata felhasználásával ilyen és hasonló csomagokat, sôt garantált minôségû szolgáltatást biztosító csomagokkal is rendelkezik. A hálózat jobb kihasználása, illetve költségmegtakarítási szempontok miatt IP-hálózaton olcsóbb a hangátvitel. Ezt használja ki a PanTalk csomag, amely a PanTel IP hálózatán át történô telefonálást kínálja. A csatlakozás havidíj-mentes, az ügyfél csak a ténylegesen lebeszélt percek után fizet.
IP-alapú hangátvitel a hagyományos telefonnal szinte azonos minôségben
Az átvitel hangminôsége közel azonos a hagyományos telefonéval, a percdíjak pedig 20-30 százalékkal alacsonyabbak. A hagyományos telefonhoz képest az IP hálózat használata semmilyen korlátozással nem jár, helyi, távolsági, nemzetközi és mobil hívásokra ugyanúgy alkalmas. Fontos, hogy használatához szükséges eszközöket, pontosabban az útválasztót a PanTel biztosítja, és ez bármilyen alközponthoz csatlakoztatható.
Az internet-szolgáltatók általában csak az internethez való hozzáférést garantálják, arról hogy ténylegesen milyen sebességgel tudjuk majd használni, nem szól a szerzôdés. A szolgáltatók a gyakorlatban a rendelkezésükre álló sávszélességet osztják fel az éppen kapcsolódó ügyfeleik között, ami azt jelenti, hogy ha többen használják az internetet, akkor mindenki lassabban töltheti le az adatokat. Csúcsidôben elôfordulhat, hogy percekig várhatunk egy-egy weboldal megjelenésére. Ezt küszöböli ki a PanTel WorldConnect csomagja, amely garantált sávszélességet biztosít a PanTel hálózatán belül, függetlenül attól, hogy éppen hányan használják a szolgáltatást. A megrendelt sávszélesség az igényeknek megfelelôen rugalmasan kiválasztható, azt is figyelembe véve, hogy hazai vagy nemzetközi webkiszolgálókhoz akarunk gyakrabban hozzáférni.
Egyre több vállalat használ saját távközlési hálózatot egymástól távoli telephelyei közötti kommunikáció biztosítására. A hagyományos bérelt vonalas összeköttetésekkel szemben egyre nagyobb népszerûségnek örvend az IP alapú virtuális magánhálózati szolgáltatás. A PanTel PanConnect szolgáltatása szintén a PanTel IP-hálózatát használja fel a cégek telephelyeinek összekapcsolására. A szolgáltatás során az ügyfelek telephelyein útvonalválasztók kerülnek elhelyezésre, amelyekre az ügyfelek igényei szerint csatlakoztathatók helyi számítógépes hálózatok, alközpontok, vagy akár videokonferencia berendezések is.
A szolgáltatás lehetôvé teszi, hogy a telephelyek között lehessen telefonálni, adatokat továbbítani, videokonferencia beszélgetést folytatni a fent említett két szolgáltatás használatával.