Kisszótár

 

Modem Kisszótár LX.

SMS-tôl az MMS-ig

Bár a GSM rendszer specifikációja már a kezdetektôl tartalmazta az SMS küldés lehetôségét, de a szolgáltatás hosszú ideig nem terjedt el széles körben. Ma már azonban a legtöbb országban havonta dôlnek meg az SMS forgalom rekordjai. Újabban pedig egyre többet hallani az MMS bevezetésérôl szóló tervekrôl, sôt élô demonstrációkról is. A kisszótár jelen száma ezekkel a fogalmakkal ismerteti meg az Olvasót.
SMS (Short Message Service – rövid üzenet szolgáltatás): A GSM rendszerek szöveges üzenetek átvitelére alkalmas szolgáltatása. Az SMS átvitel lényege, hogy a viszonylag kis méretû szöveges üzenetek nem a GSM beszédcsatornát, hanem a jelzôcsatornát használják. Ennek következtében az SMS akkor is megérkezik a címzett készülékre, ha azon éppen beszélnek. Amit talán kevesen tudnak, hogy az SMS – éppen a jelzôcsatorna használata miatt – akkor is elküldhetô és fogadható, ha forgalmi túlterhelés miatt egy cellában az összes beszédcsatorna foglalt. Ennek a megoldásnak azonban ára van: az üzenet nem lehet túl hosszú, méretét sok vita után 160 karakterben maximálták. Mára ugyan már elterjedtté vált a láncolt üzenetek küldése, ahol a rendszer a 4-500 karakteres üzenetet több SMS formájában továbbítja, azonban az alapegység ekkor is a 160 karakteres – vagy 140 bájtos – méret. Hogy fogalmunk legyen a jelenlegi SMS forgalom méreteirôl, egyetlen adatot említünk: a GSM Association adatai szerint 2000 decemberében – tehát egy hónap alatt – 15 milliárd SMS utazott a világ GSM hálózatain keresztül.
EMS (Enhanced Message Service – kiterjesztett üzenet szolgáltatás): Az SMS forgalom növekvô népszerûsége életre hívta az összetett üzenetek továbbításának a lehetôségét. Ennek kapcsán született meg az EMS, ahol a limitált méretû szöveg mellett pixelekbôl összeálló egyszerû képeket vagy dallamokat lehet átküldeni. A képek, dallamok letölthetôk az Internetrôl, de akár saját alkotásokat is el lehet küldeni. Az EMS szöveges része is fejlettebb, mint az SMS esetében: változtatható a betûkészlet, a betûk mérete. Az EMS átmenetet képez az SMS és az MMS között és általában gyártófüggô megoldásokról van szó. Az EMS az Ericsson gyártófüggô kiterjesztett üzenetének a márkaneve is.
SMP (Smart Messaging Protocol – intelligens üzenet protokoll): Az EMS-hez hasonló gyártófüggô üzenet, mely képek és csengôhangok továbbítását teszi lehetôvé. Az SMP a Nokia gyártófüggô intelligens üzenetének a márkaneve is.
MMS (Multimedia Message Services – multimédia üzenet szolgáltatás): A gyártófüggô üzenetek helyett hamar megszületett az igény arra a gyártófüggetlen, szabványosított üzenetformára, mely már a nagyobb sávszélességre is gondolva akár multimédia tartalmat is képes továbbítani a készülékek között. Így született meg az MMS, melyet a WAP Fórum és a 3GPP ipari csoport közösen dolgozott ki. Az MMS üzenetek mérete lényegesen nagyobb, mint az SMS üzeneteké, akár 30-40 kbájt is lehet. Ennek megfelelôen az MMS továbbítására nem a jelzôcsatornát, hanem a beszéd/adatcsatornát használja a címzett félig. A MMS a WAP-ot használja hordozó szolgálatként és tartalma szöveg, grafika, hangüzenet, állókép, videó, vagy SMIL alapú képsorozat lehet. Az MMS jelenleg a következô szabványos formákat támogatja: állóképeknél JPEG, GIF 89a, WBMP, videónál ITU-T H. 263, MPEG4, QuickTime, hanganyagnál MP3, MIDI, WAV, AMR/EFR. Mivel az MMS hordozója a WAP, mely sokféle platformon – így az UMTS-en is mûködik – ezért az MMS a harmadik generációs rendszerekben is üzemképes marad.
3GPP (Third Generation Partnership Project – Harmadik Generációs Társulási Projekt): A dokumentumot aláíró tagok arra kötöttek szövetséget, hogy a harmadik generációs mobil rendszerekkel kapcsolatosan globális mûszaki specifikációkat és mûszaki jelentéseket adnak ki annak érdekében, hogy a rendszer egységes elvek alapján és a lehetô leghamarabb kelhessen életre. A 3GPP-t aláírta az ARIB (Association of Radio Industries and Businesses), az ETSI (European Telecommunication Standards Institute), az amerikai T1, a TTA (Telecommunications Technology Associations) és a TTC (Telecommunications Technology Committee).
SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language – szinkronizált multimédia integrációs nyelv): Mobil eszközökre kidolgozott, PowerPoint jellegû multimédia prezentáció elôállítására képes nyelv. A felhasználó egy média editor segítségével tudja a különbözô hang, állókép, mozgókép anyagot a szöveges üzenettel vegyíteni.
MMC (Multimedia Messaging Center – multimédia üzenet központ): Az MMS szolgáltatás központi része az MMC, a multimédia üzenet központ. A központ más alkalmazásokkal való együttmûködését az MMC proxy-relay valósítja meg, míg az üzenetek kezelését és tárolását az MMC szerver és az MMC tároló biztosítja. Az MMS kliens és az MMC közötti kapcsolat a WAP protokollal valósul meg.

dr. Bartolits István