Mobil kommunikáció

Nyári fejlemények 3G ügyben


Japán: start októberben

Ugyan hagyományosan uborkaszezont jelent a nyár a távközlési piacon is, azonban ami az UMTS témakörét illeti, igencsak sok minden történt az elmúlt két hónapban. A következôkben - mellôzve az idôrendet - errôl adunk összefoglalót.

Mielôtt még a kereskedelmi szolgáltatás bárhol megindult volna, csôdbe ment az elsô UMTS sávot nyert szolgáltató

Talán a legmeglepôbb hír, hogy mielôtt még a kereskedelmi szolgáltatás bárhol megindult volna, csôdbe ment az elsô UMTS sávot nyert szolgáltató. A Broadband Mobile nevû céget a Sonera és az Enitel alapította és elképzeléseik szerint Norvégia, Olaszország, Spanyolország és Németország nagyobb városaiban nyújtottak volna 3G szolgáltatásokat. A cég 2000 végén a norvég UMTS pályázaton 25 millió euróért hozzá is jutott az egyik blokkhoz és már 2001-re vállalta a szolgáltatás elindítását, azonban ez a fejlesztések lelassulása miatt nem teljesülhetett. A szerzôdés értelmében azonban a késedelem miatt naponta büntetést kell fizetnie a norvég kormánynak, ami végképp felemésztette a cég tartalékait. Az Enitel már júniusban bejelentette, hogy eladná 50 százalékos részesedését, azonban erre azóta sem talált vevôt. A cég felszámolása után az UMTS engedély visszaszáll a norvég államra, s ezzel lehetségessé válik az újra értékesítése is.
Spanyolország is igen korai határidôt szabott meg 2000 márciusában a négy nyertesnek. Mint azt egy korábbi számunkban jeleztük (Modem Kor, 2000. június, 24. oldal "Európai UMTS helyzetkép"), még a nyár elején is a 2001. augusztus elsejei dátum volt érvényben. Nos, a határidôt - jobb késôn, mint soha - július 31-én átütemezték 2002 júniusára. A négy nyertes tehát átmenetileg fellélegezhet, de ez az idôpont is vészesen közelinek tûnik. A portugál hatóság is megkezdte a 2002. januári határidô realitásának a vizsgálatát.

A szolgáltatók óvatossá váltak, nem kapkodnak az UMTS engedélyekért

Azokban az európai országokban, ahol még nem történt meg az UMTS sávok értékesítése, a szolgáltatók óvatossága megnôtt. Július elején még úgy gondolta a cseh kormány, hogy a három GSM szolgáltatónak összesen 20 milliárd koronás (588 milliárd eurós) induló áron tudja eladni a három UMTS sávot. Az augusztusra tervezett aukcióra azonban a három GSM szolgáltató közül csak az Eurotel és a RadioMobil AS jelentkezett és mindketten bejelentették, hogy csak jóval alacsonyabb árat hajlandók fizetni a sávokért. A kanadai többségi tulajdonban lévô Cesky Mobil úgy döntött, hogy a feltételek megváltozásáig be sem száll a versenybe. A két licitálásra jelentkezô céget a prágai tôzsde már másnap kijózanította: részvényeik árfolyama a hír hallatára 9, illetve 7 százalékkal esett és ezen az sem sokat segített, hogy többször is deklarálták, nem hajlandók a magas kikiáltási árat megfizetni. Most úgy tûnik, a feszült helyzetet a kormány elé beterjesztett új dokumentum fogja megoldani. Ennek értelmében a sávok kikiáltási ára szolgáltatónként 3,3 milliárd korona lenne, de ezt az összeget még 2001-ben kellene befizetni a jelentôs hiánnyal küszködô költségvetési kasszába.

Ahány licenc, annyi pályázó, máshol elhalasztják az árverést

Júniusi összeállításunkban azt is jeleztük, hogy a dán árverésre szeptember 5-ig lehet jelentkezni, azonban itt is érdekes fordulat történt. A várakozások ellenére az "ôshonos" dán szolgáltató, a Sonofon két tulajdonosa, az 53,5 %-os többségi tulajdonnal rendelkezô Telenor és az amerikai BellSouth nem tudott megegyezni az indulás részleteiben és végül is nem pályázott UMTS licencre. A meglepô lépés mögött az állhat, hogy a BellSouth fokozatosan ki akar vonulni az európai piacról. A Telenor viszont annyira komolyan gondolja a dán piacon a szolgáltatása bevezetését, hogy ezek után önállóan indul az árverésen. Versenytársai között ott lesz a svéd Telia, az Orange SA és a TDC, mely a korábbi Tele Danmark és az SBC közös tulajdona. Mivel Dániában összesen négy UMTS licenc kerül árverésre, így vélhetôen minden induló nyertesként hagyja el az árverést.
Viszonylag csendben lezajlott a görög UMTS árverés is, ahol a 3G sávok mellé kiegészítô GSM sávokat is árvereztek. Az UMTS sávokat nem sokkal a kikiáltási ár felett a már üzemelô három GSM szolgáltató, a CosmOTE, a Panafon és a Stet Hellas nyerte, viszont a GSM sávok árverésén egy új szolgáltató, az Infoquest lett az egyik befutó, tovább növelve a versenyt a 2G piacon. Nem világos még, hogy mire számít az új belépô, hiszen a görög piacon már közel 60 %-os az ellátottság, aligha lehet tehát komoly piaci sikert elérni. Az UMTS szolgáltatók közül a Panafon a Vodafone leányvállalata, míg a Stet Hellas a Telecom Italia Mobile érdekeltsége. A harmadik cég, a CosmOTE a görög OTE Telecomhoz tartozik. Ezen a piacon természetesen még minden nyitott.
Lettországban az árverés elhalasztása mellett döntöttek a nyáron. Az illetékes Minisztérium februárban még azt prognosztizálta, hogy ez év ôszén tartják meg az árverést. Szeptember elsô napjaiban azonban bejelentették, hogy csak 2002 második felében osztják el a jelentkezôk között a sávokat.

A kezdeti nehézségek után Japánban a tesz során talált hibákat kijavítottak, így októberben indul a 3G

Míg Európában az óvatosság jellemzi a 3G piacot, addig Japánban az NTT DoCoMo-nak sikerült úrrá lennie a kezdeti nehézségeken és szeptember 3-án megerôsítették, hogy a világ elsô 3G mobil hálózata október elsején megkezdi kereskedelmi mûködését. Mint arról júniusi számunkban beszámoltunk, eredetileg már májusban megkezdték volna a szolgáltatást, azonban a technológia újdonsága miatt jobbnak látták, ha egy hosszabb üzemi tesztelés elôzi meg a kereskedelmi indulást. Nos, így utólag már egyértelmû, hogy a japánok helyesen döntöttek. A tesztelés eddigi négy hónapja alatt rengeteg specifikációs hiányosságra, szoftver problémára és a hálózat sajátosságaiból adódó tervezési tökéletlenségre derült fény. Ezeket a készülékgyártókkal közösen megszüntették, így a kereskedelmi forgalomba kerülô készülékek és a hálózat már jóval kevesebb kellemetlen meglepetést tartogat a leendô elôfizetôk számára.
A szolgáltatás induláskor Tokióban, és Kanagawa, Saitama és Chiba tartományokban, a tartományi fôváros 30 km sugarú körzetében lesz elérhetô. A DoCoMo 420 dolláros áron hozza forgalomba az elsô 3G alapkészüléket és a hálózatot olyan ütemben építik, hogy indulás után hat hónappal 150 ezer elôfizetôt fognak tudni kiszolgálni. A hagyományos beszéd díja kezdetben meg fog egyezni a jelenlegi mobil rendszerek díjtételeivel, azonban számos új tétel jelenik meg a tarifatáblázatban a különbözô adatátviteli és video szolgáltatások tekintetében.

B. I.