Kisszótár

 

E-Times kisszótár LXV.

Vezeték nélküli LAN hálózatok

 

Két jól kitapintható trendje a hírközlés fejlôdésének a mobilitás és a hálózati életmód terjedése. Az elôbbi térnyerését jelzi, hogy az elmúlt hónapban a mobil telefonok száma átlépte a bûvös 1 milliárdot, míg az utóbbira jó példa az Internet növekedése, ahol az ITU legújabb statisztikái szerint a rendszeresen hálózati hozzáférést használók becsült száma elérte a fél milliárdot. Nem követünk el nagy hibát, ha azt mondjuk, hogy a két szolgáltatást igénybe vevôk köre erôsen átfedi egymást, de így is a Föld 6 milliárdos lakosságának legalább a 20 %-át érinti. Számukra napról napra fontosabb lesz a mobil hálózati elérés lehetôségének a megteremtése. Ennek egyik módjáról - a mobil telefonon keresztüli Internet elérésrôl - már sokat foglalkoztunk lapunk hasábjain. A kisszótár most a másik irányzattal, a vezeték nélküli LAN hálózatokkal ismerteti meg az Olvasót.
WLAN (Wireless Local Access Network - vezeték nélküli helyi hozzáférési hálózat, vezeték nélküli LAN): Azokat a vezeték nélküli megoldásokat nevezzük így összefoglaló néven, melyek néhány métertôl legfeljebb néhány kilométerig terjedô távolságból lehetôvé teszik, hogy egy LAN hálózat szolgáltatásait igénybe vehessük. A vezeték nélkül elért hálózat lehet egy kiépített vezetékes LAN hálózat, de lehet teljes egészében WLAN hálózat is. Az elôbbit infrastruktúra alapú WLAN hálózatnak, az utóbbit ad hoc WLAN hálózatnak nevezzük. Az elérés módja általában nagysebességû rádiófrekvenciás összeköttetés, egyes esetekben pedig az infravörös tartományban mûködô megoldás.
IEEE 802.11: A szélesebb körben is elfogadott elsô WLAN szabvány az IEEE szervezet által kidolgozott és 1997-ben megjelent 802.11 jelzetû szabvány volt. A szabvány 1 vagy 2 Mbit/s-os átviteli sebességû átvitelt tesz lehetôvé a kliens és a bázisállomás között vagy akár két kliens között. A szabványt három eltérô technológiára dolgozták ki: az FHSS és a DSSS rádiófrekvenciás átvitelre valamint az infravörös hullámokkal való együttmûködésre. Mindkét rádiófrekvenciás technológia a szórt spektrumú átviteli elven mûködik és a szabadon használható 2,4 GHz-es ISM sávot használja az összeköttetés megvalósítására.
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum - frekvencia ugratásos szórt spektrum): Az FHSS a szórt spektrumú rendszerek egyik változata. Az adatjelet egy keskenysávú vivôre ültetik rá, s ennek a vivônek a frekvenciája igen rövid idôszakonként (másodpercenként többször) széles sávban megváltozik, "ugrik". A változások véletlenszerûnek tûnnek, de a kapcsolatban álló felek számára a szekvencia elôre ismert. Az FHSS technikának a jellegébôl következôen igen jó az interferenciatûrô képessége.
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum - közvetlen sorrendû szórt spektrum): A DSSS a szórt spektrumú rendszerek másik változata. Ebben a technikában az adatjelek egy, az adatátvitelnél jóval nagyobb bitsebességû kóddal vannak megszorozva, aminek következtében a küldött információ jelentôs redundanciával érkezik meg a vételi oldalra, ami növeli az átvitel interferenciatûrô képességét.
ISM sáv (Industrial-Science-Medical - ipari-tudományos-orvosi sáv): A 2,4 GHz-es sáv adott tartománya - Európában és Amerikában a 2,4-2,485 GHz-es tartomány, Franciaországban, Spanyolországban valamivel szûkebb - melyben semmiféle hatósági engedélyre sincs szükség összeköttetés létesítéséhez. Ebben a frekvenciatartományban mûködnek bizonyos ipari rendszerek és ebben a sávban sugároznak a mikrohullámú sütôk is, tehát egyes szûk sávokban zavarások léphetnek fel. A szórt spektrumú rendszerek ezeket a zavarásokat jól át tudják hidalni.
IEEE 802.11b: Más néven IEEE 802. 11 High Rate vagy Wi-Fi szabvány. Utóbbi márkanévvel az együttmûködési vizsgálatokat végzô WECA látta el. A szabvány 1999 végén látott napvilágot és a 802.11 kiterjesztésének tekinthetô. Az átvitel a szabvány alapján a DSSS technológia használatával 11 Mbit/s-os sebességre növelhetô. A rendszer azt is lehetôvé teszi, hogy kedvezôtlenebb terjedési körülmények között a kapcsolat sebessége 5,5 Mbit/s, 2 Mbit/s vagy 1 Mbit/s legyen.
Wi-Fi (wireless fidelity):Az IEEE 802.11b szabvány népszerû márkaneve. A márkanevet létrehozó WECA felügyel arra, hogy a Wi-Fi emblémával ellátott berendezések, készülékek valóban képesek legyenek gyártófüggetlenül együttmûködni egymással.
WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance - vezeték nélküli Ethernet kompatibilitási szövetség): A vezeték nélküli eszközöket és szoftver rendszereket gyártó vezetô cégek által létrehozott szervezet. A WECA célja, hogy garantálja a Wi-Fi emblémával ellátott berendezések teljes mértékû együttmûködését és ily módon az egész piacra érvényes globális szabvánnyá szélesítse ki az IEEE 802.11b hatókörét.
IEEE 802.11a: A 802.11 szabvány kiterjesztése az 5 GHz-es sávban az 54 Mbit/s-os átviteli sebesség elérése érdekében. A szabvány az OFDM technikát használja az átvitelre.
HiperLAN (High Performance Radio LAN): Az ETSI által szabványosított vezeték nélküli LAN hozzáférés. A szabvány 20 Mbit/s-os hozzáférést tesz lehetôvé az 5,15-5,3 GHz-es sávban.
HiperLAN 2: A HiperLAN szabvány kiterjesztése az 5 GHz-es sávban az 54 Mbit/s-es hozzáférés átviteli sebesség elérésére. A HiperLAN 2 szintén az OFDM technikát használja az átvitelre.
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés): Az átviteli elv lényege, hogy a nagy sebességû jelfolyamot több kisebb sebességû jelfolyamra bontja és ezekkel a vivôfrekvenciákat egymásra ortogonálisan (merôlegesen) modulálja, majd összegezi.

dr. Bartolits István