A hírközlés története

 

 

A hírközlés torténete LXV.
A telexhálózatok megjelenése

 

Két távoli helyszín között használták kezdetben a távgépírókat táviratok továbbítására. Ehhez ritkábban önálló érpárat használtak, de legtöbbször a távbeszélô hálózat segítségével kötötték össze a két berendezést. Elôször a párhuzamosan kapcsolt telefonkészülék segítségével felépítették a két berendezés közötti fémes kapcsolatot, majd megkezdték a távgépírók egymás között a forgalmazást. Az önálló távgépíró hálózatok csak az igények intenzív növekedése után jelentek meg a harmincas években. Leginkább azok a szervezetek, cégek igyekeztek távgépíró hálózatot kiépíteni, melyek számára különösen fontos volt az írásos információk gyors továbbítása.
Az egymás után kiépülô hálózatok közül az egyik legkorábbi a Londoni és Észak-keleti Vasút távgépíró hálózata volt, melyrôl annak idején az Electrical Communication 1939. áprilisi száma adott áttekintô képet. A hálózat - mely Londontól egészen Edinburgh-ig látta el a sziget keleti oldalát - két központtal rendelkezett. Az egyik központ Londonban a Liverpool úton mûködött, mintegy húsz másik távgépíróval tudott kapcsolatot felépíteni. A londoni központ már automatikus kapcsolásra is képes volt, ennek következtében a rendszer távgépírói tárcsázással tudták elérni egymást a privát hálózaton belül.
A hálózat másik központja Yorkban volt, ahonnan további nyolc berendezést lehetett elérni manuális kapcsolással. Az automata kapcsolóközpont egyedi építésû berendezés volt, de az automatikus a kapcsolás mellett már képes volt arra, hogy a hívó állomást írásos üzenetben tudja értesíteni a kapcsolat felépítésének státusáról. Mikor például a hívott távgépíró állomás foglalt volt, akkor a hívó távgépíróra a "busy" üzenetet íratta ki. Ha a hívott állomás ki volt kapcsolva vagy rendellenesség miatt volt elérhetetlen, akkor az "unob" felirat (unobtainable - elérhetetlen) jelent meg a távgépírón. Sikeres kapcsolatfelvétel esetén mindkét oldalon kiíródtak az ellenállomás forgalmi kódjai, ezzel azonosítva a kapcsolat két partnerét. Ezzel a megoldással a teljes távgépíró forgalom egyértelmûen és teljes körûen dokumentálhatóvá vált.
A hálózat a két központban már önálló felügyeleti munkahellyel is rendelkezett, ahonnan például a sürgôs üzenetek kezelését is el tudták látni. Arra az esetre, ha valamelyik távgépíró sürgôs üzenetet kívánt továbbítani egy foglalt távgépíró állomásra, akkor az "OPK" billentyû megnyomásával közvetlenül a felügyeleti munkahelyre kapcsolódott, ahonnan a sürgôsség függvényében a felügyeleti munkahely kezelôje akár azonnal meg tudta szakítani a foglaltságot okozó kapcsolatot. Ha erre nem volt szükség, akkor az érkezô üzenetet a foglalt távgépírón tudta parkoltatni. Ez azt jelentette, hogy a hívott állomás azonnal megkapta az üzenetet, mihelyt a foglaltságból felszabadult. A hálózatban egyébként az elôzô részben már említett Creed távgépírókat használták.
A privát hálózatok sikerével párhuzamosan megindultak a kísérletek a nyilvános szolgáltatások elôkészítésére is. A "TELeprinter EXchange" rövidítésébôl telexnek elnevezett szolgáltatást az Egyesült Királyságban 1932. augusztus 15-én indította meg a British Post Office.
Ugyancsak komoly próbálkozások történtek Németországban, ahol 1929-ben már 300 távgépírót kapcsolt össze a berlini rendôrség manuális központja. A nyilvános telexhálózat pilotrendszere 1930-ban kezdte meg mûködését, de tényleges kereskedelmi forgalmat csak 1933-ban bonyolítottak rajta. Ekkorra azonban a Siemens és Halske cég elkészítette a világ elsô nyilvános szolgáltatásra is alkalmas TW39 jelû automatikus telexközpontját, melyet Hamburgban és Berlinben telepítettek.
Ezzel megszületett az elsô nyilvános automata telexhálózat, melynek 1935-re 100, 1939-re pedig 700 elôfizetôje volt. Az egységesített ITA2 kóddal mûködô nemzeti hálózatok összekapcsolása is megtörtént, így 1942-re Németország, Svájc, Hollandia, Dánia, Belgium, Anglia, a mai Csehország és Szlovákia, Franciaország és Magyarország hálózata tudott együttmûködni.
A hazai hálózatban az elsô idôkben Siemens kézi kapcsolású központokat használtak a telexhálózatban, majd késôbb Siemens elôválasztó rendszerû automata központot is beállítottak. Késôbb megjelentek a korszerûbb, Standard gyártmányú, rotary rendszerû központok a hálózatban, melyek a számjegyek bevételezésére már regisztert használtak.

Megszûnt a hazai telex-szolgáltatás

Talán kevesen tudják, de a hazai üzleti életben néhány évtizeddel ezelôtt oly nagy jelentôségû telexhálózat idén nyugdíjba vonult. Mivel az országban év elején már csak 83 elôfizetô igényelte a szolgáltatást, ezért a Matáv Rt. 2002 februárjában ezeket az elôfizetôket átkapcsolta a szlovák szolgáltató telexközpontjára. Néhány hónapig a hazai telexközpont még melegtartalékként üzemelt, de mivel az elôfizetôk a szlovák szolgáltatóval elégedettek voltak, így 2002. június 5-én a Matáv Rt. ünnepélyesen kikapcsolta az utolsó hazai telexközpontot. Ezzel a telexhálózatok világa itthon teljes mértékben a technikatörténet részévé vált.


dr. Bartolits István